DGE vinder udbud om ressourceperson i samtlige danske regioner

DGE Miljø- og Ingeniørfirma har vundet udbuddet om at fungere som ressourceperson inden for jordforureningsområdet i samtlige danske regioner.

 

Evalueringen af tilbuddene viser, at DGE i tre af de fem regioner er den højest scorende rådgiver på bemandingsplanen. DGE er en af de rådgivningsvirksomheder, der udfører flest jord- og grundvandsopgaver for de danske regioner, for hvem de bistår i forbindelse med V1-kortlægning, ligesom de udfører flere hundrede forureningsundersøgelser på V1-kortlagte grunde hvert år.

 

DGE har desuden mere en 25 års erfaring med afværgeforanstaltning og oprensning af forurenet jord og grundvand og ser nu frem til et fortsat tæt samarbejde med regionerne inden for jordforureningsområdet.

 

Kontrakterne forløber i to år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

 

Sven Ulrich Bertelsen

Tlf. 2031 1772

E-mail: sub@dge.dk

 

 

 

Opdateret 09.04.2014