DLG

Geotekniske undersøgelser og tilsyn for DLG

DLG Geotekniske undersøgelser

KUNDE: DLG a.m.b.a.
UDFØRES: 2015
STED: Aarhus Havn

DLG ønskede at undersøge koncernens kullager og dets påvirkning af underliggende fyldlag på Århus Havn. I den forbindelse har DLG anmodet DGE Miljø- og Ingeniørfirma om at undersøge området, der således skal indikere omfanget af forekomsten samt renhedsgraden af kul beliggende under eksisterende kullager. Kullet er fordelt på et areal på ca. 22.000m² med en højde på 15 meter, hvor det er højest.

Opgaven for DLG omfatter geotekniske undersøgelser, udførelse af boringer med dertilhørende tilsyn, udtagelse af miljøprøver samt analyse for kulbrinter og kulstof(glødetab). På baggrund af boringsdata vurderer DGE den generelle påvirkning på arealerne, hvor der tidligere har været og nu er oplag af kul. Ligeledes laves en vurdering af mængden af kulpåvirket fyldjord under pladsen.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Direktør, Miljø
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk

Kunder og projekter