Monica Sørensen

Praktikant, Diplomingeniør i kemiteknologi

mos@dge.dk

Direkte: 61 80 01 09