Historie og udvikling

Siden DGE blev grundlagt i 1985, har virksomheden udviklet sig til i dag at være en landsdækkende anerkendt rådgivningsvirksomhed, der foruden seks kontorer i Danmark også har etableret sig med afdelinger i Skandinavien og de baltiske lande. Alle afdelinger er en del af DGE Group A/S, som i dag tæller godt 120 engagerede og højtuddannede medarbejdere, der leverer rådgivning på tværs af landegrænser.

DGE Miljø- og Ingeniørfirma er en del af DGE Group A/S. Virksomheden blev grundlagt i 1985 under navnet Dansk Geo-servEx A/S (Danish Geological Service and Exploration) af det rådgivende ingeniørfirma Christensen & Hofmeister A/S i Aarhus. Christensen & Hofmeister havde dengang primært sit virkefelt inden for bygge- og anlægsområdet.

Firmaets hovedbeskæftigelse var oprindeligt at bistå især amerikanske olieselskaber, der foretog olie- og gasefterforskning i Danmark, ligesom virksomheden fra starten beskæftigede sig med råstoffer, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse. Vigende oliepriser i sidste halvdel af 1980’erne medførte imidlertid, at olieselskabernes interesse for olieefterforskning på dansk grund var på retur.

I forlængelse heraf blev en hurtigt voksende miljøsektor inden for forurenet jord og grundvand et meget stort arbejdsfelt for virksomheden, og DGE har siden udviklet sig til i dag at være én af de førende rådgivningsvirksomheder i Danmark på disse områder.

I sommeren 1995 blev firmaet overtaget af to medarbejdere. Poul Erik Jensen, som siden firmaets start i 1985 havde været ansat som økonom og markedschef, blev ansat som administrerende direktør, og han overtog herefter alle aktiviteter i DGE i sommeren 2001. Siden da har firmaet været inde i en kraftig vækst og har i dag ca. 120 medarbejdere ansat på virksomhedens seks afdelings-kontorer i Danmark og på virksomhedens kontorer i Sverige, Letland og Litauen.

Siden 2001 har det været et mål, at DGE skal udvikle sig til en international full-service rådgivningsvirksomhed, og DGE kan i dag tilbyde rådgivning inden for et bredt spekter af ydelser, som bl.a.omfatter forurenet jord og grundvand, vandindvinding og vandforsyning, industrimiljø, arbejdsmiljø, indeklima, geoteknik og byggeri og anlæg.

I dag er DGE Group endvidere medejer af Inogen Environmental Alliance, som er en sammenslutning af uafhængige rådgivningsfirmaer  med mere end 4.400 medarbejdere i et verdensomspændende kontornetværk. Inogen består af virksomheder, som især tilbyder rådgivning inden for områderne miljø, sikkerhed og sundhed. Som en del af  dette netværk kan vi i DGE derfor også tilbyde vores kunder disse rådgivningsydelser på tværs af landegrænser.

DGE Group er også medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).