Akut miljøvagt minimerer omkostninger

Den landsdækkende akutte miljøservice, der er et samarbejde mellem DGE og Akut Miljø Service (AMS), minimerer både de miljømæssige og økonomiske omkostninger.

 

I starten af året besluttede DGE og AMS sig for at samarbejde om håndtering af akutte uheld med mulig konsekvens for miljøet. Samarbejdet har været meget tilfredsstillende og frem til i dag resulteret i, at DGEs rutinerede miljøvagter er ude på mere end én akut miljøvagtsag om ugen. Her er der gennemført indledende risikoscreeninger af uheld. Desuden er der på sager med en påvist risiko gennemført egentlige oprensninger for at minimere påvirkningen af miljø og situationen for de grundejere, der er påvirket af uheldet.

 

200 liter fyringsolie blev spildt

Et eksempel på dette var et overfyldningsuheld på en privat olietank ved Næstved. Her blev godt 200 liter fyringsolie spildt op ad et udehus og ud over et parkeringsareal. DGE var på ejendommen samme dag, uheldet skete, og iværksatte straks en opsugning af den synlige olie. Inden for de næste tre døgn blev forureningen opgravet sammen med entreprenørfirmaet Brdr. K. Hansen. DGE forestod alt tilsyn, havde kontakten med myndighederne, varetog udtagning af de nødvendige dokumentationsprøver og gennemførte den afsluttende dokumentationsrapport til myndighederne.

 

Et trygt forløb

Den hurtige indsats har både betydet, at myndighederne har været trygge ved forløbet. Ejendommen er ydermere ikke forureningskortlagt. Derudover blev forsikringsselskabets omkostninger minimeret, netop fordi afværgen blev gennemført, inden forureningen nåede at sprede sig.

 

Læs mere om DGEs miljøvagt her.

 

 

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk