Arbejdsmiljørådgiver ved nedtagning af 150 kilovolt luftledninger

Flere steder i landet erstattes luftledninger på 132 og 150 kilovolt med kabler i jorden. Det skal sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed og et fremtidssikret elnet. På to strækninger i Sønderjylland er nedtagningen af luftledninger og master i gang, og i den forbindelse har DGE ansvaret for at sikre arbejdsmiljø og sikkerhed på stedet.

 

Mellem Haderslev og Aabenraa samt mellem Aabenraa og transformerstationen Kassø er luftledninger og master i gang med at blive taget ned, efter at der mellem Aabenraa og Kassø er gravet tre nye højspændingskabler i jorden. Det polske firma Enprom, som har specialiseret sig i denne type af opgaver, står for selve nedtagningen, mens DGE som arbejdsmiljørådgiver har fået til opgave at sikre, at opgaven udføres i henhold til de danske arbejdsmiljøregler.

 

Særlige forholdsregler

Masterne er mellem 18 og 22 meter, så dage med kraftig blæst giver svære betingelser for at løse opgaven, ligesom kørepladerne til liften kan blive glatte. På dele af strækningen foregår arbejdet på tværs af vejnettet og kræver derfor et kursus i ’Vejen som arbejdsplads’. Ikke mindst gælder der helt særlige forholdsregler, f.eks. med hensyn til spærringer, når ledningerne skal nedtages over jernbanestrækninger og motorveje.

Som arbejdsmiljørådgiver har DGE ansvaret for, at opgaven bliver udført i overensstemmelse med retningslinjer og arbejdsmiljøkrav fra Energinet, som er bygherre, og dansk lovgivning. Derudover skal materiel, beklædning og teknisk udstyr leve op til danske standarder. DGE deltager i sikkerhedsmøder hver anden uge sammen med Energinet, Enprom og projektets øvrige deltagere.

 

Udbud

DGE har arbejdet sammen med bl.a. Energinet gennem de sidste 10 år i forbindelse med opførelse af højspændingsledninger og højspændingsstationer over hele landet og er nu også med til at nedtage dem. Enprom har vundet opgaven for Energinet i udbud. Med en ekspertise i nedtagning af luftledninger er de med til at lære Energinet nye metoder.

Opgaven forløber frem til efteråret 2018.

Kontakt

Maria Sigsgaard
Projektleder, Kemiingeniør
Direkte: +45 2083 2885
Email: msi@dge.dk