Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg skal renoveres

DGE skal foretage miljøundersøgelserne og screene for miljøfarlige stoffer – PCB, asbest og tungmetaller – når Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg i denne måned igangsætter et stort renoveringsprojekt af 785 almene boliger.

 

Det er 45 år siden, at de 785 boliger, der er fordelt over flere boligblokke på Stengårdsvej i Esbjerg, blev bygget. Tiden har således gjort, at der nu er behov for en omfattende renovering. Det har udmøntet sig i en helhedsplan, hvor Friis & Moltke er udpeget som totalrådgiver. Projektet, der i alt omfatter 60.000 kvadratmeter, gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Foruden renovering af boligerne har projektet også fokus på tilgængelighed, forbedring af udearealer, facaderenovering og generel modernisering.

I forbindelse med renoveringen af de 785 boliger har DGE vundet udbuddet i et stærkt felt. DGE har fået til opgave at forestå miljøundersøgelserne for de miljøfarlige stoffer samt udarbejde screeningsrapporten og håndteringsplan for Boligforeningen Ungdomsbo. Renoveringsprojektet skydes i gang i slutningen af denne måned og vil strække sig over ca. tre år.