Borgermøde om beboelse på tidligere eternitfabrik i Aalborg

DGE chefkonsulent Kim Haagensen, der har årtiers erfaring med asbest og i den forbindelse har forfattet to redegørelser til Miljøstyrelsen, var indkaldt som ekspert til borgermøde om eternitgrunden i Aalborg.

 

Aalborg Kommunes Teknik- og miljøforvaltning havde sammen med ejendomsselskabet Søren Enggaard a/s indkaldt bekymrede beboere til information og dialog om at bo på den tidligere eternitfabriksgrund. Kim Haagensen kunne berolige beboerne med, at fundne rester af eternitplader i området ikke udgør en særlig sundhedsmæssig risiko for beboerne.

På trods heraf og øvrige forsikringer om, at det ikke er forbundet med særlig fare at bo på eternitgrunden, blev der udtrykt bekymring fra beboernes side over støv fra byggeaktiviteterne. Der blev derfor fra kommunes side lovet øget beboerinddragelse, mere information og flere luftmålinger samt tildækning af blotlagte kridtskrænter i området.

 

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk