Bygherrerådgiver på Københavns store byudviklingsprojekter

Foto: Den Grønne Fatning

Den Grønne Fatning, IrmaByen, Amager Strand, Carlsberg Byen og Københavns Grønttorv. DGE har som bygherrerådgiver stået for undersøgelser og afværgetiltag på nogle af Københavns helt store byudviklingsprojekter gennem de seneste 12 år.

 

I Herlev går byggeriet af Den Grønne Fatning nu for alvor i gang, efter at overjorden på den tidligere erhvervsgrund er undersøgt og bortgravet. Den Grønne Fatning er Herlevs nye bydel, hvor beboere fra 37 ejerboliger, 162 familieboliger og 45 ungdomsboliger kan se frem til at nyde udeliv og nybyggeri af højeste kvalitet. Inspirationen til byggeriet er hentet fra de charmerende gamle brokvarterer i København, hvor etagebyggerierne omkranser gårdrummet som kvarterets hjerte.

Det er tre år siden, at DGE første gang besigtigede den 27.000 m2 store grund som en del af det forberedende arbejde. DGE er miljørådgiver for ELF Development, der er bygherre på projektet. I den forbindelse har DGE stået for de indledende undersøgelser, udarbejdelse og indhentning af §8-ansøgning og tilladelse samt korrespondance med myndighederne. Frem til byggeriet går i gang, har DGE til opgave at føre tilsyn og vejlede bygherre gennem vilkårene stillet i §8-tilladelsen.

 

IrmaByen i Rødovre

Opgaven er langt fra ny for DGE, der som bygherrerådgiver har stået for de indledende undersøgelser på nogle af Københavns største byudviklingsprojekter. På dagligvarekæden Irmas 135.000 kvm store domicilejendom i Rødovre har DGE stået for de indledende undersøgelser i forbindelse med, at ELF Development har overtaget ejendommen. En stor del af opgaven har været at undersøge og dokumentere jordhåndteringen, så ejendommen kunne blive afregistreret som mulig forurenet (V1-kortlagt).

 

Foto: DGE, IrmaByen

Foto: IrmaByen

 

I dag er IrmaByen for alvor ved at tage form med det ikoniske kaffetårn i midten, der er blevet et vartegn for Rødovre. Bydelen, der er et sammensurium af etageejendomme, rækkehuse og parcelhuse, vil med tiden udvide befolkningen med ca. 10 procent.

 

”Sølvkysten” langs Amager Strand, Carlsberg Byen, Københavns Grønttorv og Københavns Nordhavn

DGE har desuden for forskellige bygherrer siden 2005 undersøgt og projekteret oprensninger og andre afværgetiltag på størstedelen af de tidligere industriejendomme på Amager Strandvej og Krimsvej. Her har ELF Development, Arkitektgruppen og KPC med flere skabt en enestående udvikling med etageejendomme og rækkehuse i et blomstrende cafe- og butiksliv på Amagers ”sølvkyst”.

 

Foto: Carlsberg Byen

 

Ikke mindst har DGE været rådgiver for blandt andet NRE, JFP og forskellige entreprenører på de store byggeprojekter i Københavns Nordhavn, Carlsberg Byen og på Københavns Grønttorv. DGE har således gennem de seneste 12 år opbygget en solid erfaring med undersøgelser og afværgetiltag i forbindelse med byudvikling.

Kontakt

Thomas Rivad
Projektchef, Hydrogeolog
Direkte: +45 6155 3885
Email: tri@dge.dk