Bygningsscreening for HOFOR

DGE udfører gennemgående screening af vandværk for miljøfarlige stoffer for HOFOR, der er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling.

DGE har på vandværket foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer som tungmetaller, PCB og asbest. Der har desuden været anvendt tjærestoffer på bygningernes fundamenter for at beskytte mod indtrængende overfladevand og på alle tanke og rørføringer for at forhindre korrosion. Dette er gældende for rigtig mange vandværker i Danmark, men fordyrer en eventuel nedrivning markant.

Screeningsundersøgelsen skal netop bruges til at vurdere omkostningerne ved renovering, miljøsanering og eventuel nedrivning af vandværkets bygninger. Derfor er det afgørende at finde alle skjulte ekstraomkostninger, inden arbejdet sættes i gang.

 

Kortlægning af miljøskadelige stoffer

DGE har undersøgt alle bygningens dele for tungmetaller, asbest og PCB. På den baggrund ved en håndværker, entreprenør eller nedriver præcis hvilke stoffer, de har med at gøre. Hermed sikres det, at opgaven udføres med de rette værnemidler, og at affaldet kan håndteres korrekt. En gennemgående kortlægning af miljøskadelige stoffer vil desuden minimere risikoen for uoverskuelige omkostninger, der kan forsinke og i værste fald stoppe et projekt.

 

Læs mere om bygningskortlægning. 

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk