Certificeret til opmåling med drone

DGE er certificeret og godkendt til flyvning med drone og kan tilbyde hurtig og præcis indsamling af data over et stort område. Det vil i mange tilfælde betyde, at kunden opnår både tidsmæssige besparelser og langt mere aktuelle og nøjagtige data, f.eks. i forbindelse med byggeprojekter.

 

DGE kan ved at kombinere dronen med en GPS-station indsamle omfattende data med meget stor nøjagtighed både vertikalt og horisontalt. En sådan opmåling kan med fordel anvendes ved volumenberegninger og 3D-modeller af forskellige materialer, f.eks. jord i forbindelse med jordflytninger. Dataene kan evalueres visuelt og analyseres efter kundens ønske samt opbevares til senere brug.

Dronen er medvirkende til, at vi skabe bæredygtige løsninger for vores kunder. Vi opnår besparelser på tekniske og mandskabsmæssige ressourcer, da vi nu kan indsamle mere præcise data på en langt mere effektiv måde, understreger direktør Sven Ulrich Bertelsen.

 

Opmåling med drone over hele landet

DGE tilbyder opmåling med drone over hele landet og løser bl.a. opgaver inden for:

  • Produktion af aktuelle, georefererede ortofotos i høj opløsning
  • Billede- og videomateriale til bygningsinspektioner
  • Billede- og videomateriale til dokumentation ved udvikling af byggeprojekter/nedrivningsprojekter m.m. ved gentagne overflyvninger over en given periode
  • Tilsyn, registrering og opmåling af naturområder, f.eks. §3-områder
  • Registrering og effektvurdering i forbindelse med at bekæmpe invasive plantearter som kæmpebjørneklo og rynket rose
  • Præcis opmåling af et terræn i nærområdet med potentiale for LAR-løsninger eller opmåling af svært vandlidende områder
  • Volumenberegninger af jordvolde, udgravninger, bygninger m.m.
  • 3D-kortlægning ved terrænreguleringer, udgravninger, bygninger m.m.

 

Ortofotos

Ortofotos er georefererede oversigtsbilleder med høj opløsning, så det f.eks. er muligt at bestemme vegetation. Ortofotos kan med fordel anvendes til dokumentation af aktuelle forhold i alle typer sager samt til opmålinger og analyser i GIS.

 

 

 

Terrænmodeller

Terrænmodeller er georefererede modeller, der tillader præcise og aktuelle volumenberegninger af specifikke strukturer. De kan med fordel anvendes til opmåling og dokumentation ved flytning af jord eller andet materiale.

 

 

 

3D-modeller

3D-modeller er detaljerede modeller til visualiseringer af et områdes topografi. 3D-modeller kan med fordel anvendes til inspektioner og evaluering af fremgangen i bygge- eller naturprojekter.

 

 

Certificerede droneførere

DGE er certificeret og godkendt til flyvning med kategori A1-droner hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og har derfor mulighed for at løse opgaver med drone i bymæssig bebyggelse.

Kontakt

Claus Thornemann Hansen
Projektmedarbejder, Miljøteknolog
Direkte: +45 2234 7030
Email: cth@dge.dk

Morten Øland
Projektchef, Miljøtekniker
Direkte: +45 2040 8805
Email: mol@dge.dk