DGEs søsterselskab Nordic BioEnergy får millioner til teknologiudvikling

Nordic BioEnergy er sammen med 3 underleverandører tildelt godt 5 millioner kroner til udviklingsprojektet RETROMAX, som skal gøre det muligt at skille “vand” fra gylle.

 

Energiteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har samfinansieret projektet som skal optimere genbrug af gylle i relation til biogas og gødning.

 

Med en øget energiudnyttelse og med en bedre fordeling og anvendelse af næringsstoffer fra husdyrgødning vil projektet bidrage til at gøre produktionen af biogas på ren husdyrgødning mere rentabel.

Kontakt

Poul Erik Jensen
Direktør, CEO
Direkte: +45 4016 9247
Email: pej@dge.dk