DGE til Aalborg Bæredygtighedsfestival 2016

Mød DGE på Aalborg Bæredygtighedsfestival den 10. september fra kl. 10.00-16.00.

 

Bæredygtig miljørådgivning om bygnings- og jordforurening

Kom og få bæredygtig rådgivning om genanvendelse af byggematerialer og jord over en øl og en pølse. DGE illustrerer vores rolle i processen fra f.eks. nedrivningsbygning til genanvendelige ressourcer, som kan inddrages i nye bygge- eller anlægsprojekter. Få samtidig viden om DGEs ydelser for den almindelige borger og erhvervsrelaterede interessenter mens børnene laver deres eget mosaikbillede af flisestumper. Du kan ligeledes deltage i en konkurrence.

Tirsdag den 13. september kl. 16.00-18.30: Perspektiver på ressourcegenanvendelse

Kom til en eftermiddag om ressourcegenanvendelse og upcycling. Der er tre indlæg: 1) ressourcegenanvendelse i anlægsprojekter; 2) Landfill Mining  – upcycling af affaldsressourcer fra lossepladser; og 3) Bæredygtige byggematerialer – genbrug af byggematerialer ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Arrangementet afsluttes med let aftensmad

Arrangør: Miljøteknisk gruppe (IDA) og DGE Miljø- og Ingeniørfirma

Kl. 16.00 – 18.30, Vestre havnepromenade 1B, Aalborg

 

1) Ressourcegenanvendelse i anlægsprojekter

Det handler om bæredygtig genanvendelse af ressourcer (jord, kalk, ler mv) i anlægsprojekter), og der stilles skarpt på:

  • Hvordan genanvendelse af jord, kalk, ler mv. sikrer mindre udnyttelse af begrænsede råstofressourcer.
  • Hvordan vi kan sikre os mod klimaforandringer med intelligente løsninger i forhold til byudviklingen og samtidigt have fokus på ressourcegenanvendelse.

 

2) Landfill Mining – upcycling af affaldsressourcer fra lossepladser

Koncept for udnyttelse af ressourcer og energi fra affaldsdeponier ved brug af Landfill Mining.

Hør om det nyeste og mest avancerede koncept i Danmark for udnyttelse af ressourcer og energi fra affaldsdeponier ved brug af Landfill Mining, som er upcycling ved udgravning og sortering af affaldsressourcer fra lossepladser, der fører til udnyttelse af energiressourcer og genanvendelige materialer samt frigiver plads til fremtidig deponering af affald.

Målet er at sætte Landfill Mining på dagsordenen hen mod en ressourceeffektiv, cirkulær og klimavenlig økonomi.

Resultaterne af projektet har stor interesse for kommuner, affaldsselskaber, entreprenører, rådgivere og myndigheder såvel som de har et politisk fokus i forbindelse med at få tabte ressourcer tilbage i kredsløb.

 

3) Bæredygtige byggematerialer – genbrug af byggematerialer ved nedrivnings- og renoveringsprojekter

Der er bl.a. fokus på, hvordan kortlægning af miljøskadelige stoffer i byggematerialer sikrer, at forurenede byggematerialer ikke recirkuleres samt hvordan nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald kan bidrage til at erstatte primære råstoffer.

  • Bæredygtige byggematerialer – Hvad indebærer det?
  • Hvor meget skal vi genbruge, og hvor meget bør vi bortskaffe for ikke at recirkulere forurenede materialer i ny producerede byggematerialer?
  • Hvordan skal en renovering håndteres for ikke at skabe problematikker for det indeklima, vi og vores børn skal færdes i videre i fremtiden?
  • Hvilket kendskab har vi til forurenede byggematerialer, og hvilke byggematerialer skal vi være særlige opmærksomme på?

 

Program for Aalborg Bæredygtighedsfestival 

Læs mere information om Aalborg Bæredygtighedsfestival

 

aalborg_baeredygtighedsfestivals_logo

Kontakt

Birgitte Winther Pedersen
Projektleder, Miljøingeniør
Direkte: +45 4091 0025
Email: bwp@dge.dk

Ina Kromann Secher
Projektmedarbejder, Civilingeniør
Direkte: +45 5171 8479
Email: ink@dge.dk