DGE afholder temadag om akutindsats ved miljøuheld for Odder kommune

Miljørådgivere fra DGE mødes torsdag den 27. august 2015 på Odder Brandstation med kommunale miljøvagter og indsatsledere til en temadag om akutte miljøuheld.

 

DGE har siden 2008 samarbejdet med Odder kommune, og assisteret kommunen i forbindelse med akutte miljøuheld, hvor DGE rykker ud og tager hånd om forureningen.

I mange tilfælde opstår en akut forurening i forbindelse med et færdselsuheld eller i forbindelse med uheld og driftsforstyrrelser på en virksomhed, og i mange tilfælde opstår eller opdages forureningen udenfor normal arbejdstid. I sådan en situation kan der for indsatslederen opstå et behov for faglig sparring og rådgivning.

Formålet med temadagen er gennem erfaringsudveksling og videndeling, at kortlægge de forskellige udfordringer, der opstår ved miljøuheld med risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand. Mødet skal desuden bibringe de involverede indsigt i de miljømæssige overvejelser og beslutninger, der bringes i spil.

Derudover vil der på temadagen være fokus på behovet for indsamling af dokumentation ved en akut forurening, der bidrager til at facilitere den efterfølgende indsats i relation til skadevolders forsikringsselskab, en eventuel senere politisag eller ”det gode påbud”, som kommunen normalt skal formulere efter miljøuheld.

 

Akut assistance til kommunale miljøvagter og forsikringsselskaber 

DGE indgår i et samarbejde med flere kommuner om en døgnvagtordning, hvor der yders bistand til den kommunale miljøvagtordning. Herudover har DGE afviklet mange kurser og temadage for kommuner, som omhandler de forskellige udfordringer, som miljøvagter og indsatsledere står overfor, når en akut opstået forurening skal afhjælpes. DGE har ligeledes indgået aftaler med flere større forsikringsselskaber.

 

DGEs Miljøvagt

 • Landsdækkende vagtordning – 24 timer i døgnet, 365 dage om året
 • Akut telefonisk rådgivning fra vagthavende miljøleder
 • Akut eksperthjælp og rådgivning på skadestedet til indsatsleder
 • Opsporing og afskæring af kilden til forurening
 • Korrekt sikring og dokumentation til eventuelt retsligt efterspil
 • Styring af underentreprenører
 • Begrænsning af skadesomfang og forsikringsudgifter
 • Hurtig iværksættelse af frivillig oprensning
 • Hjælp til myndigheder for udstedelse af nødvendige påbud
 • Føre efterkontrol på forureningsstedet
 • Slutdokumentation

 

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk