DGE bevilget 6,5 mio. kr. til metodeudvikling af MICCS

Kort før påske fik DGE endeligt tilsagn fra EU Kommissionen om støtte til demonstration og test af et nyudviklet undersøgelseskoncept – MICCS – hvormed en forurenet grund kan undersøges og karakteriseres langt hurtigere og billigere end i dag.

 

Metoden kaldes MICCS (Method for Investigation and Characterization of Contaminated Sites) og bygger på en kombination af tre dele:

 

  • En kombination af georader og geotracer, hvor nyudviklede databehandlingsrutiner giver mulighed for bedre detektion af forurenede områder.
  • Dynamisk undersøgelse med Sonic Drilling system med indbyggede stofspecifikke detektorer. Der måles kontinuert (realtid) for en række stoffer under nedføring af sonder i jorden.
  • Datasystem til visning af forureningsforekomster under dataindsamlingen.

 

MICCS er udviklet efter DGE’s retningslinjer i et fælleseuropæisk samarbejde mellem tre forskningsinstitutioner og fem mindre virksomheder i Holland, Tyskland, Italien, England og Danmark. Test og demonstration af metoden sættes i værk i løbet af sommeren 2012, og der foreligger positive tilkendegivelser fra de danske regioner med hensyn til regionernes deltagelse i forløbet.

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk