DGE foretager bygningsscreening i forbindelse med renovering af Langkærparken

Langkærparken i Aarhus står over for en omfattende renovering af facader og andre bygningsdele samt etablering af grønne arealer. Renoveringen er et led i en helhedsplan for området, hvor 34 boligblokke bringes op på et højt miljø- og energibesparende niveau.

 

I forbindelse med renoveringsarbejdet skal DGE screene bygninger og indeklima for sundhedsskadelige stoffer og sikre korrekt håndtering af eventuelle forureninger.

DGEs rådgivere har indtil videre gennemført tre runder med besigtigelser og undersøgelser i en række fraflyttede lejligheder, hvor byggematerialer og indeklima er undersøgt for sundhedsskadelige stoffer, bl.a. PCB, asbest og bly. Såfremt der forekommer sundhedsskadelige stoffer i bygningerne, er der en række forhold, der skal tages stilling til for at sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse med renoveringsarbejdet. Ikke mindst at forurenede byggematerialer bortskaffes korrekt.

PCB, som er et af verdens farligste miljøgifte, blev anvendt i byggerier i Danmark i perioden 1950-1977. PCB er et kemisk fremstillet stof, som ikke nedbrydes i naturen, og derfor kan der stadig findes store mængder i byggematerialer, som blev anvendt for 30-60 år siden. Materialer, som indeholder PCB eller andre sundhedsskadelige stoffer, skal håndteres korrekt og efter de gældende lovkrav på området både før, under og efter en renovering.

Som rådgivende miljø- og ingeniørfirma er det DGEs ansvar at fastlægge retningslinjerne herfor i forbindelse med renoveringen af Langkærparken.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk