DGE fortsætter samarbejdet med Region Sjælland omkring indledende undersøgelser efter jordforureningsloven

Region Sjælland og DGE har besluttet at fortsætte samarbejdet om at gennemføre miljøtekniske undersøgelser i endnu et år frem til foråret 2015.

 

DGE leverer teknisk rådgivning og bistand til at gennemføre indledende undersøgelser på omkring 10 lossepladslokaliteter og godt 50 ejendomme i Region Sjælland i forbindelse med kortlægning på vidensniveau 2 i henhold til bestemmelserne i lov om forurenet jord.

Ejendommene er prioriteret til undersøgelse på grund af potentiel grundvandstrussel og evt. også arealanvendelseskonflikt, og de ligger fordelt på regionens kommuner. Undersøgelserne igangsættes løbende henover den forlængede kontrakts løbetid. Hvis det skønnes nødvendigt, skal der udføres supplerende indledende undersøgelser på et mindre antal af lokaliteterne inden for kontraktens rammer.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk