DGE gennemfører omfattende screening af indeluften i Egedal Kommunes bygninger

For at sikre et sundt indeklima får Egedal Kommune udført en undersøgelse af indeluften i 36 skoler, SFO’er og daginstitutioner. DGE leder projektet.

 

Egedal Kommunes egne bygninger er blevet gennemgået med henblik på at belyse risikoen for tilstedeværelse af materialer med indhold af PCB, og hvor der er begrundet mistanke om mulig forekomst af PCB, har Egedal Kommune iværksat undersøgelser for at sikre et sundt indeklima.

Undersøgelserne omfatter først og fremmest 36 institutioner for børn og unge, og dernæst følger 29 kommunale bygninger med andre anvendelser.

DGE har bistået Egedal Kommune med at tilrettelægge en screening af de relevante bygninger, og DGE gennemfører screeningen af indeluften i disse bygninger i efteråret 2014. I bygninger hvor der bliver konstateret forhøjede koncentrationer af PCB i indeluften, vil der blive igangsat yderligere undersøgelser med henblik på at sikre et sundt indeklima i Egedal Kommunes bygninger.

Screeninger af indeluft for PCB er en del af DGE’s mange ydelser indenfor sikring af et sundt indeklima i boliger og andre bygninger. Er bygningen udtjent og står foran nedrivning udfører vi også bygningsscreeninger for farlige stoffer og materialer.

Se indslag på TV2 Lorry her.

 

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk