DGE har vundet Region Sjællands udbud af indledende undersøgelser efter jordforureningsloven

I konkurrence med fem andre rådgivere har DGE vundet Region Sjællands udbud om teknisk rådgivning og bistand til gennemførelse af miljøtekniske undersøgelser på 10-20 lossepladslokaliteter og 30-50 ejendomme i Region Sjælland i forbindelse med kortlægning på vidensniveau 2 iht. bestemmelserne i lov om forurenet jord.

 

Ejendommene er prioriteret til undersøgelse pga. potentiel grundvandstrussel og evt. også arealanvendelseskonflikt og ligger spredt fordelt på regionens kommuner. Undersøgelserne sættes løbende i gang henover kontraktens løbetid. Hvis det skønnes nødvendigt, skal der udføres supplerende indledende undersøgelser på et mindre antal af lokaliteterne inden for kontraktens rammer.

Kontakt

Jens Peter Nielsen
International Direktør
Direkte: +45 2030 1236
Email: jpn@dge.dk