DGE og plan.S styrker miljøområdet på Lolland-Falster

Foto: Tenna Olsson, DGE og Nick Juul Brandtberg, plan.S

Et år efter åbningen af DGE Nykøbing Falster har DGE indgået et samarbejde med den tyske virksomhed plan.S, der har stiftet en dansk afdeling og valgt at placere sig på Lolland-Falster. DGE og plan.S inviterer i den anledning til reception i det nye fælleskontor på Slotsbryggen 14.

 

Potentialet er til at få øje på, når direktør Sven Ulrich Bertelsen fra DGE og CEO Paul Stegmann fra plan.S vurderer de forretningsmæssige muligheder på Lolland-Falster. Femern-forbindelsen er godt på vej, Storstrømsbroen står over for en gennemgribende renovering og arbejdet med den nye jernbaneforbindelse til København er i fuld gang.

Med investeringerne i Guldborgsund og Lolland Kommune kommer Lolland-Falster til at vokse helt kolossalt meget de kommende år. Lolland-Falster bliver et trafikknudepunkt, som vil afføde en masse muligheder for nye virksomheder, understreger Sven Ulrich Bertelsen, direktør for miljø i den private rådgivningsvirksomhed DGE.

Netop det potentiale og den korte afstand til Tyskland har fået CEO Paul Stegmann til at stifte det danske datterselskab plan.S Miljø- og Landskabsingeniører ApS med adresse på Slotsbryggen i Nykøbing Falster. Her skal de dele kontor med DGE, som ser gode muligheder i det fremtidige samarbejde.

 

Om plan.S

plan.S er specialister i at vurdere den miljømæssige indvirkning på flora, fauna og landskab i forbindelse med større projekter. Samtidig har DGE mere end 30 års erfaring med forurening i jord og grundvand, vurdering af miljø og arbejdsmiljø i virksomheder samt undersøgelse af bygninger for miljøfremmede stoffer. Netop denne kombination af faglighed er optimal med hensyn til f.eks. VVM-redegørelser.

De to virksomheder deltager med en fælles stand til PartnerForum den 7. marts 2018, hvor de får rig lejlighed til at præsentere sig selv for erhvervslivet på Lolland og Falster.

 

Projekter i lokalområdet

DGE har gennem det seneste år og siden åbningen af DGE Nykøbing Falster i april 2017 været involveret i mange spændende projekter i lokalområdet. For Lolland Kommune har DGE bl.a. ført tilsyn i forbindelse med nedrivningen af plejehjemmet Blomsterhaven i Rødby, og for Region Sjælland og lokale developere har DGE håndteret en række større forureningsundersøgelser.

 

Reception

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 13-16 på Slotsbryggen 14 A-D i Nykøbing Falster.

 

Kontakt

Tenna Charlotte Weber Olsson
Seniorprojektleder, Naturgeograf
Direkte: +45 6120 0712
Email: tco@dge.dk

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk