DGE i panel for orientering om aktiviteterne på den gamle eternitgrund i Aalborg

På et naboorienteringsmøde den 29. april 2013 holder Kim Haagensen, chefkonsulent hos det landsdækkende DGE , et indlæg om den kommende nye miljømæssige redegørelse og risikovurdering af aktiviteterne på den gamle eternitgrund i Aalborg.

 

Igennem den seneste tid har asbestforureningen og håndteringen heraf på eternitgrunden i Aalborg været genstand for offentlighedens stærke interesse. På den baggrund inviterer Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med områdets grundejere til borgermøde. På mødet orienteres om status på de igangværende aktiviteter på eternitgrunden, herunder orienteres om, hvordan der sundheds- og miljømæssigt følges op med en fornyet risikovurdering.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk