DGE prækvalificerer sig til rammeaftale om PCB-undersøgelser for Københavns Kommune

Blandt 16 ansøgere er DGE udvalgt til at være blandt de fem, der skal afgive tilbud på en rammeaftale vedrørende PCB-undersøgelser for Københavns Kommune.

 

Københavns Ejendomme og Indkøb har sendt en rammeaftale i udbud, hvor der skal udføres PCB-undersøgelser af 451 udvalgte bygninger, der primært er beliggende i Københavns Kommune. Porteføljen af bygninger opdeles i mindre dele, som løbende konkurrenceudsættes ved miniudbud blandt deltagerne på rammeaftalen.

Ansøgerne er udvalgt på baggrund af deres tekniske og faglige formåen samt ved en vurdering af relevante referencer i forhold til den udbudte kontrakt. Dvs. referencer omhandlende PCB-undersøgelser, som er tilsvarende i art og omfang.

 

Fem ‘meget gode’ referencer

DGE er udvalgt særligt på baggrund af fem ’meget gode’ referencer, som dokumenterer relevante opgaver hvad angår kortlægning, screening, prøvetagning mv. Referencerne dokumenterer desuden en række opgaver, der i art og omfang afspejler den udbudte opgave.

Den dokumenterede erfaring med PCB-undersøgelser har DGE blandt andet opbygget ved at have gennemført den største sammenhængende undersøgelse af PCB i danske bygninger nogensinde. Opgaven blev løst for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som DGE stadig løser opgaver for. Blandt andet derfor er DGE i dag blandt de rådgivende ingeniørvirksomheder, der løser flest PCB-relaterede opgaver og derfor tilbyder alle former for rådgivning i forbindelse med PCB.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk