DGE rådgiver på nedrivning af forurenet renseri

Et gammelt renseri i Rudkøbing skal rives ned, men miljøundersøgelser har vist, at grunden er kraftigt forurenet med klorerede opløsningsmidler. Forureningsspredningen fra ejendommen skal mindskes, og restforureningen skal undersøges. Derfor kræver nedrivningen en lang række yderligere undersøgelser og foranstaltninger, og dem skal DGE stå for.

 

I Rudkøbing ligger et gammelt renseri i Ørstedgade 26. Renseriet, der har været lukket gennem mange år, står foran en nedrivning. Siden ejendommen i 2016 blev overtaget af Region Syddanmark har en lang række miljøundersøgelser imidlertid vist, at det ligger på en grund, der er kraftigt forurenet af klorerede opløsningsmidler. Kloakkerne, der ligger under grundvandsspejlet, kan have været indtrængningsvej for opløsningsmidlerne.

 

 

DGE har vundet udbuddet som rådgiver på nedrivningen, som på grund af forureningen kræver flere screeninger, foranstaltninger og undersøgelser. Vi skal i den forbindelse udarbejde et detailprojekt, hvor vi står for projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med nedrivningen. Vi skal udføre afværgeforanstaltninger over for naboer og evt. helt eller delvist oprense kildeområdet, ligesom vi skal udføre supplerende undersøgelser efter nedrivningen af renseriet.

I forbindelse med nedrivningen skal der desuden udføres fuldtidstilsyn. Det kan blive med drone eller go-pro kamera, hvis det viser sig muligt.

 

Arbejdet er allerede i fuld gang og forventes færdigt i løbet af foråret 2019.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk