DGE har belyst risikoen ved asbest i jord på Eternitgrunden i Aalborg

Eternitgrunden nær Aalborg centrum har gennem en længere periode været i mediernes søgelys, især efter at der i marts måned 2013 blev fundet asbeststøv på en terrasse i en nærliggende beboelse.

 

Eternitgrunden har tidligere huset Dansk Eternit Fabrik, der gennem mange år har produceret tagplader med asbest, men i dag er fabrikken ophørt og delvist revet ned. På de tidligere fabriksarealer og i det tilhørende kridtbrud bliver industri nu afløst af boliger, kontorer og detailhandel. Risikoen for asbestforurening har skabt stor interesse fra offentligheden, blandt andet fordi man ved indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række forskellige kræftformer.

 

En af Danmarks førende asbesteksperter

Aalborg Kommune er ansvarlig myndighed for byggeri og miljø, og de har i hele forløbet sikret en kontrolleret håndtering af jord ved udviklingen af området. Imidlertid bragte analyser af støv på den nærliggende terrasse tvivl om eventuel spredning af asbeststøv fra området. Aalborg Kommune bad en af Danmarks førende asbesteksperter, kemiingeniør Kim Haagensen fra DGE, om at gennemgå sagen og belyse risikoen for spredning af asbest fra området. Kim har erfaring med vurdering af risiko for spredning af asbestfibre fra to udredningsrapporter udarbejdet for Miljøstyrelsen, samt en række praktiske opgaver knyttet til problemstillingen.

 

Risikovurdering og forslag til foranstaltninger

DGE har belyst og dokumenteret forekomsten af eternit i området og på det grundlag udarbejdet en konkret vurdering af risiko for spredning af asbestfibre fra området samt forslag til foranstaltninger, der kan fjerne den risiko, der er konstateret, dokumenteret og belyst.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk