DGE skal screene Købmagergades Skole for miljøfarlige stoffer

Købmagergades Skole i det centrale Fredericia skal i den kommende tid skal gennemgå en totalrenovering og omdannes til 53 attraktive lejemål. DGE skal i den forbindelse bl.a. undersøge de gamle og bevaringsværdige bygninger for miljøfarlige stoffer.

 

I konkurrence med tre andre rådgivningsvirksomheder har DGE netop vundet opgaven som miljørådgiver for arkitektfirmaet Frost Larsen i Skanderborg. For Boligkontoret Fredericia skal Købmagergades Skole omdannes til attraktive lejeboliger med motions- og fitnesscenter samt et fælleshus. De ældste bygninger, hvis opførelse er dateret tilbage til årene 1900 og 1912, er fredede og skal derfor bevares. Derudover skal der opføres helt nye bygninger, og nogle af bygningerne skal rives ned.

Som miljørådgiver bliver DGEs opgave at undersøge bygningerne for miljøfarlige stoffer i form af tungmetaller, asbest og PCB, og derudover at varetage ansvaret for myndighedsbehandlingen. Opgaven indgår som en del af den efterhånden store portefølje af bygningsscreeninger, som DGE har oplevet de senere år. Boligforeninger, de danske kommuner og arkitektfirmaer er blandt referencerne. Ikke mindst den landsdækkende undersøgelse af PCB i indeluften i Forsvarets bygninger har været med til at placere DGE forrest i feltet hvad angår erfaring med håndtering af miljøfarlige stoffer.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk