DGE skal være miljørådgiver for Fremtidens Sølund

Foto: Fremtidens Sølund

Frem mod 2022 opføres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter – Fremtidens Sølund – på Nørrebro i København. Som miljørådgiver har DGE til opgave at sikre, at nedrivningen af de eksisterende bygninger sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

 

Sølund består i dag af plejeboliger, ungdomsboliger, en daginstitution og en parkeringskælder, men da de nuværende rammer ikke lever op til kravene for moderne ældre- og plejeboliger, skal de eksisterende bygninger og parkeringskælderen rives ned. I den forbindelse har DGE fået til opgave at sikre, at nedrivningen sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

Det sker ved en screening af de eksisterende bygninger og prøvetagning for blandt andet PCB, radon, tungmetaller og bly. Desuden ved at foretage en vurdering af risikoen for, om overfladejorden er forurenet. Med screeningen sikres det, at bygningsdele med et bestemt indhold af miljøfarlige stoffer bliver håndteret, bortskaffet og deponeret korrekt samt at de gældende lovkrav på området overholdes.

 

Et generationsfællesskab i byen

Fremtidens Sølund bliver som et danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter et sted, hvor ældre, seniorer, unge og børn ikke kun skal bo sammen, men hvor de kommer til at supplere og drage nytte af hinanden i et generationsfællesskab midt i byen.

Totalrådgiver på projektet er C.F. Møller, som DGE i mange år har haft et godt samarbejde med blandt andet i forbindelse med vedligeholdelse af universitetsbygninger for Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS). Opgaven har DGE fået for Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, som DGE ligeledes har løst flere projekter sammen med.

 

Om Fremtidens Sølund

Læs mere om Fremtidens Sølund her.

 

Bygningsscreening

Læs mere om miljøfarlige stoffer her.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk