DGE udvalgt til CSR-pilotprojekt

Sammen med 11 andre danske små og mellemstore virksomheder skal DGE i løbet af 2014 gennemføre et CSR-pilotprojekt, der er finansieret af Erhvervsstyrelsen som et led i regeringens handleplan for at fremme virksomheders samfundsansvar.

 

Projektet foregår i samarbejde med konsulenter fra Deloitte Sustainability, der skal bidrage med konkrete redskaber til, hvordan DGE fremadrettet kan arbejde mere strategisk med CSR med henblik på at styrke virksomhedens vækst og konkurrenceevne på en samfundsmæssig ansvarlig måde.

DGE har sammensat et stærkt CSR-team, der har det primære ansvar for at udarbejde CSR-politik, CSR-strategi samt en praktisk implementeringsplan til brug for det fremadrettede arbejde i virksomheden.

DGE arbejder allerede på nuværende tidspunkt internt med CSR-lignende aktiviteter. Desuden er virksomhedens kerneydelse oprensning af forurenet jord og grundvand, hvor der i rådgivningen er et stort fokus på at vejlede DGEs kunder i at træffe de rigtige miljø- og omkostningsmæssige valg.

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk