DGE udvider LAR-kompetencerne

Med ansættelsen af projektmedarbejder Kristine Olsen i Skovlunde har DGE udvidet kompetencerne inden for genanvendelse af regnvand.
Hos DGE ser vi et stort potentiale i lokal udnyttelse af regnvand, og med vores unikke modulopbygget LAR-system kan vi håndtere regnvandet lokalt og samtidig give mulighed for lokal udnyttelse af vandet. På den måde bliver klimatilpasning et element, der kan give merværdi i samfundet ved at bidrage til rekreative og attraktive byrum med mere natur og større biodiversitet.
Kristine Olsen, der er uddannet naturgeograf fra Københavns Universitet, skal fremadrettet indgå i DGE’s landsdækkende LAR-team.

Kontakt

Kristine Olsen
Projektmedarbejder, naturgeograf
Direkte: +45 2548 5052
Email: kol@dge.dk