DGE præsenterer to udviklingsprojekter på Europas største konference om grundvandsbeskyttelse

Forskere på miljøområdet fra hele verden retter de kommende dage opmærksomheden mod Bella Center i København, når 13. udgave af Europas største konference om grundvandsbeskyttelse, AquaConSoil, afholdes i Danmark den 9.-12. juni 2015. Med to foredrag præsenterer DGE deres bidrag til den nyeste forskning på området.

 

AquaConSoil afholdes hvert andet år, og med København som værtsby får danske forskere, virksomheder, politikere og myndigheder denne gang gode muligheder for at blive informeret om og inspireret af den seneste nationale og internationale udvikling inden for bæredygtig håndtering af jord og grundvand. 700 deltagere fra 42 forskellige lande er mødt op for at overvære de godt 200 indlæg, hvoraf salgsdirektør og geolog Per Reimann og chefkonsulent Jørgen Mølgaard Christensen fra DGE står bag de to.

 

Højteknologisk metode til undersøgelse af forurenet jord

Med foredraget Methodology for fast and reliable Investigation and Characterization of Contaminated Sites præsenterer Per Reimann en nyudviklet, højteknologisk metode til undersøgelse af forurenet jord. I modsætning til de nuværende, ofte langvarige og omkostningstunge metoder er den såkaldte MICCS-metode, der stadig er i sin testfase, langt mere effektiv og derved mindre omkostningstung. DGE er ansvarlig for at koordinere projektet, der er finansieret gennem EU’s 7. rammeprogram. De øvrige samarbejdspartnere er Umwelt Sensor Technik fra Tyskland, SonicSampDrill BV fra Holland samt Teknologisk Institut og BioREM ApS fra Danmark. Foredraget finder sted onsdag den 10. juni 2015 kl. 09.00-10.30.

 

Projektsamarbejde med Deutsche Bahn

Med foredraget Predicting tools for an optimal in situ bioremediation in a hydrocarbons contaminated rail yard sit fortæller Jørgen Mølgaard Christensen om en nyudviklet metode til i højere grad at kunne forudsige mulighederne for in situ bioremediering som oprensningsmetode på en forurenet grund. Metoden er udviklet i samarbejde med Deutsche Bahn og testet på en gammel gasværksgrund og et nuværende vigtigt knudepunkt for S-togstrafikken i Berlin. Projektet, der endnu er i sin testfase, er støttet af Innovationsnetværket. Foredraget finder sted torsdag den 11. juni 2015 kl. 09.00-10.30.

 

Om AquaConSoil

AquaConSoil afholdes i Bella Center, København, den 9.-12. juni 2015 og arrangeres af Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ og Deltares i samarbejde med et konsortium bestående af danske politikere, forskere og myndigheder under ledelse af ATV Jord og Grundvand.

 

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk