DGE undersøger jord og byggematerialer på tidligere slagterigrund for entreprenørfirmaet Arne Andersen

Entreprenørfirmaet Arne Andersen Vrå A/S går nu i gang med opførelsen af boliger og en dagligvarebutik på den gamle slagterigrund i Vrå. DGE skal i den forbindelse sørge for, at der efterlades en sund grund at bygge på.

 

Siden 1931 har den nordjyske by Vrå haft et slagteri i byen, som forskellige konsortier siden krisen i 2008 har forsøgt at genåbne og drive, desværre uden held. Senest måtte Danish Meat Company erklæres konkurs i 2015. Lokalerne har siden stået tomme. Derfor vakte det stor glæde blandt byens borgere, da entreprenørfirmaet Arne Andersen Vrå kunne meddele, at de havde opkøbt grunden.

Det er planen, at der på grunden skal opføres en dagligvarebutik, foruden en boligforening med henholdsvis boliger i tre etager og som tæt, lav bebyggelse. Før byggeriet kan gå i gang, skal de eksisterende bygninger rives ned. DGE skal i den forbindelse foretage en bygningskortlægning forud for nedrivningen, således at de materialer, der måtte være forurenet, behandles korrekt.

Derudover skal der foretages geotekniske vurderinger og jordbundsundersøgelser, så eventuel forurening kan håndteres, og der efterlades en sund grund til det efterfølgende byggeri. Jordbundsundersøgelser og geotekniske vurderinger varetages ligeledes af DGE.

Læs mere om håndtering af materialer og affald her.

 

Om Arne Andersen Vrå

Arne Andersen Vrå blev stiftet som et tømrerfirma, men har gennem mere end 40 år markeret sig som en af de stærkeste aktører i den nordjyske byggebranche.

Læs mere om entreprenørfirmaet her.

 

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk

Preben Frederiksen
Seniorprojektleder, Geolog
Direkte: +45 6122 7582
Email: pbf@dge.dk