DGE vinder endnu et udbud i Hjørring Kommune

Efter at have foretaget 14 bygningsscreeninger for miljøfarlige stoffer i bygninger i Hjørring Kommune skal DGE foretage yderligere 10 screeninger af ejendomme, der står til nedrivning.

 

Hjørring Kommune kunne for et par uger siden meddele, at DGE Miljø- og Ingeniørfirmas udbudsmateriale var det mest fordelagtige blandt fire indkomne tilbud i en vægtning mellem pris og skønnede mængder prøver. DGE vandt derfor udbuddet, hvor de i forbindelse med nedrivning af 10 ejendomme i kommunen skal udføre screeninger for PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og asbest; herunder udarbejde håndteringsplaner, sikkerheds- og sundhedsplaner samt føre tilsyn under nedrivningerne.

DGE har gennem flere år foretaget screeninger for miljøfarlige stoffer i bygninger i forbindelse med ombygninger, renoveringer eller nedrivninger, og især i de senere år har de oplevet en massiv tilgang af sager. Heriblandt en ny sag for Vivabolig i Aalborg, hvor DGE skal foretage screeninger for miljøfarlige stoffer i 386 lejligheder i forbindelse med et større renoveringsarbejde.

DGE foretager på nuværende tidspunkt bygningsscreeninger for både private bygherrer, kommuner, arkitekter og boligforeninger.

 

Læs mere om bygningskortlægning og indeklima her.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk