DGE vinder Hjørring Kommunes 4. pulje af ejendomme til nedrivning

Hjørring Kommune har for fjerde gang i løbet af det seneste år udbudt en pulje af ejendomme, der skal undersøges for miljøfarlige stoffer. DGE, der var indbudt til at byde på opgaven, vandt puljen og kan nu se frem til at fortsætte det gode samarbejde med den nordjyske kommune.

 

Opgaven består i at undersøge 12 ejendomme, som Hjørring Kommune har godkendt til nedrivning med støtte fra en nedrivningspulje til forskønnelse af yderområder. Det er nogle af DGEs mest erfarne miljørådgivere inden for miljøfarlige stoffer, der gennemgår ejendommene og udvælger byggematerialerne til videre analyse for blandt andet PCB, tungmetaller og asbest, inden ejendommene rives ned. Dette gøres for at sikre, at byggematerialer med et forhøjet indhold af miljøfarlige stoffer sorteres og deponeres korrekt.

For DGE betyder opgaven, at det gode samarbejde med Hjørring Kommune kan fortsætte, men opgaven er også med til at udbygge DGEs viden om forureningsgraden i miljøfarligt affald.

– Opgaven er én blandt mange, hvor vi får mulighed for at indsamle endnu flere prøver til vores interne dataindsamling om forureningsgraden i forskellige materialer. Så ikke nok med at vi fastholder vores gode samarbejde med kommunen, så gør opgaven også, at vi øger og udvikler vores eksisterende viden på området, konstaterer Hanne Sadolin Jensen, som er markedschef hos DGE inden for PCB-området.

Med opgaven har DGE vundet tre ud af de i alt fire puljer for Hjørring Kommune det seneste år.

 

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk