DGE vinder udbud om kortlægning af PCB i Forsvarets bygninger

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) skal i løbet af det kommende år undersøge 675 bygninger for forekomsten af den sundhedsskadelige miljøgift PCB. Forsvaret har indgået kontrakt med DGE, som vandt det offentlige udbud og nu skal forestå undersøgelsen.

 

– Vi er rigtig stolte over at have vundet opgaven og kunne være med til at udbrede kendskabet til PCB i den danske bygningsmasse, udtaler regionsdirektør i DGE Sven Ulrich Bertelsen.

DGE er blandt de danske rådgivningsvirksomheder, der løser flest PCB-relaterede opgaver, og derfor har de medarbejdere, der sidder i projektgruppen, en solid erfaring indenfor området. DGE løser i stadig stigende grad opgaver for især kommuner og boligselskaber, og derfor kan DGE i dag tilbyde alle former for rådgivning i relation til PCB, herunder rådgivning ved sanering, ombygning og nedrivning, prøvetagninger samt indeklimaundersøgelser.

– Som en vigtig medspiller på markedet betyder det rigtig meget for DGE at have vundet opgaven for Forsvaret. Opgaven er spændende, ikke mindst fordi en opgave af denne størrelse kan være med til at danne grundlag for mange spændende statistiske informationer omkring PCB-udbredelsen i Danmark, forklarer Hanne Sadolin Jensen, der er projektleder for opgaven.

Forsvaret har som en af landets største ejendomsforvaltere en særlig interesse for PCB-problematikken herhjemme. Derfor gennemførte de allerede sidste år en stikprøveundersøgelse som et led i Energistyrelsens nationale kortlægning af PCB i danske bygninger, hvor der i to ud af 300 repræsentativt udvalgte bygninger blev målt et let forhøjet indhold af PCB i indeluften.

Kortlægningen, som finder sted i løbet af det kommende år, omfatter således den resterende del af de af Forsvarets bygninger, som er opført i PCB-perioden fra 1950-1977, hvor PCB blev anvendt i byggematerialer. Kortlægningen påbegyndes i november måned i år.

 

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk