DGE vinder udbud om rådgivning for HOFOR

Dele af anlægget på Værket ved Søndersø i Furesø Kommune skal rives ned for at give plads til et nyt anlæg. I den forbindelse skal DGE støtte HOFOR i udbudsfasen og under nedrivningsentreprisen – en opgave vundet i udbud mellem tre rådgivere.

 

Borgere der forsynes med drikkevand fra Værket ved Søndersø, vil i fremtiden slippe for kalkaflejringer i kaffemaskinen. Dele af anlægget skal rives ned og erstattes af et anlæg, der leverer såkaldt ’blødt vand’, som er vand, der indeholder mindre mængder kalk.

Kalkaflejringer i kaffemaskiner, vaskemaskiner osv. er en stor økonomisk byrde for samfundet. Derfor har HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), der ejer Værket ved Søndersø, nedsat en målsætning om, at alle anlæg i hovedstaden skal levere blødt vand.

 

Bygningskortlægning, udbudsmateriale, licitation og tilsyn

En del af Værket ved Søndersø er i dag ikke i brug, og det er den del af anlægget, der i første omgang skal rives ned. Det drejer sig om overfladevandsanlægget, en mellembygning og fire slamkoncentrationstanke. I 2016 foretog DGE en kortlægning af forurenede byggematerialer i denne del af anlægget, og nu skal DGE så gennemføre udbudsfasen og tilsyn i forbindelse med nedrivningsentreprisen.

DGE har indtil videre i tæt samarbejde med HOFOR udarbejdet dele af udbudsmaterialet. Som bygherrerådgiver skal DGE føre tilsyn med, at nedrivningen foregår med størst mulig hensyn til det eksisterende vandværk i drift. Ikke mindst at der tages hensyn til miljø og genanvendelse, f.eks. ved at betonen ønskes nedknust på stedet og genanvendt til andet formål på ejendommen.

Nedrivningen forventes at starte op i slutningen af året og vil tage op til fem måneder.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk