Digital anmeldelse ved ændring i maskinværksteders drift

Virksomheder, der forarbejder jern, stål eller andre metaller, skal ved etablering, udvidelse eller ændringer i virksomhedens aktiviteter foretage en digital anmeldelse på bygogmiljoe.dk. Det fremgår af de nye regler i Maskinværkstedsbekendtgørelsen, der trådte i kraft i december 2015.

 

I Nordjylland ligger en virksomhed, der producerer entreprenørmaskiner. Virksomheden står over for at skulle etablere en ny produktionshal samt maleranlæg og skal i den forbindelse have foretaget en digital anmeldelse i selvbetjeningssystemet Byg og Miljø. Det fremgår nemlig af de nye regler i Maskinværkstedsbekendtgørelsen, at virksomheder, der forarbejder jern, stål eller andre metaller skal foretage en anmeldelse, inden de går i gang med at ændre eller udvide deres produktionsfaciliteter.

 

OML-beregninger

DGE skal hjælpe virksomheden med den digitale anmeldelse, og derudover med at foretage OML-beregninger på betydningen af, hvordan det nye maleranlæg sammen med det eksisterende vil påvirke omgivelserne. I forbindelse med OML-beregningerne skal DGE stå for endnu en anmeldelse og dermed sikre, at virksomheden fortsat vil kunne overholde de gældende miljøkrav til luftemissioner, når de nye bygninger står klar til produktion.

Virksomheder under Maskinværkstedsbekendtgørelsen, der tidligere har fået en miljøgodkendelse, kan i udgangspunktet fortsætte med denne, såfremt der ikke sker ændringer i virksomhedens drift.

 

Hjælp til miljøansøgninger

DGE hjælper virksomheder med alle former for miljøansøgninger, f.eks. miljøgodkendelser, VVM-anmeldelser og spildevandstilladelser.