Har du brug for hjælp til en forureningsundersøgelse?

Hos DGE er vi specialister i at udføre undersøgelser af forurening i jord og grundvand. Det drejer sig om alt fra kortlægning af muligt forurenede områder til mere omfattende undersøgelser, samt al kontakt i forbindelse med myndigheder.