En mesterlærers sidste foredrag om vandbehandling

Godt 70 kommunale sagsbehandlere deltog torsdag den 4. maj i EnviNas temadag om videregående vandbehandling på Hotel Sinatur Storebælt i Nyborg. Her var de vidne til, hvad der forventeligt blev det sidste foredrag af kemiingeniør Jørgen C. Blandfort, der i næsten 50 år blandt andet har beskæftiget sig med vanskeligt behandleligt grundvand.

 

I et auditorium på Aarhus Universitet i 1977 stod en ung Jørgen C. Blandfort første gang på scenen. 120 mennesker var mødt op i auditoriet til et kursus arrangeret af Vandteknisk Forening (nu DANVA), hvor Blandfort med det ene overhead efter det andet delte ud af sin viden og erfaring med vandbehandling og vanskeligt behandleligt grundvand.

– Kurset var en årlig tredages begivenhed, og som altid havde tilhørerne været ude og buldre på Den Blå Fugl dagen før, så de var lidt trætte i ansigtet, husker Blandfort.

Foredraget blev startskuddet på hans karriere som underviser, og i går til EnviNas temadag om videregående vandbehandling afviklede han sit sidste. Regner han med.

– Jeg bliver 75 år næste gang. Og jeg skal jo stoppe på et eller andet tidspunkt.

 

Emnet er det samme

Foredraget til EnviNas temadag er afviklet præcis 40 år efter han stod i auditoriet på Aarhus Universitet, og indholdet er stort set det samme. Til gårdsdagens temadag belyste en række oplægsholdere nyere typer af videregående vandbehandling, som kommunale sagsbehandlere vil kunne støde på i hverdagen. Her fortalte Blandfort om vanskeligt behandleligt grundvand, hvor uønskede stoffer forekommer i vandet i for store mængder. Han redegjorde for de stoffer, der typisk er problemer med, og hvilke traditioner vi har for at løse problemerne krydret med eksempler på situationer, hvor det er gået galt.

 

Vandværksprocesser er mesterlære

Blandfort har gennem de næsten 50 år, hvor han har beskæftiget sig med emnet, opbygget en viden og erfaring, som det ikke er muligt at læse sig til. Intet grundvand i Danmark er ens, og derfor er ikke to situationer ens. Man er derfor nødt til at trække på praktiske erfaringer og sammenligninger fra sted til sted, som man har tilegnet sig gennem tiden.

– Det drejer sig om at kende forskellen på de mange forskellige grundvandstyper, og vide hvordan man gør. Har man øje for det, kan man se de små forskelle, som nogle gange viser sig at være store forskelle i behandlingsmåde. Vandværker er kunsthåndværk, og vandværksprocesser er mesterlære – og altså ikke noget, man kan læse sig til. Jeg har selv haft nogle fremragende lærermestre i mine unge dage, fortæller Blandfort.

 

Naturens processer

Selvom der er gået 40 år mellem de to oplæg, er der ifølge Blandfort ikke meget, der har forandret sig inden for området. Processerne er optimeret, og kravene til drikkevandskvaliteten er skærpede, men grundlæggende er der ikke sket radikale ændringer.

– Man laver jo ikke om på naturens processer. Vi har fået en bedre forståelse for dem, men vi ved stadig ikke alt. Hver gang vi bliver klogere, opdager vi, at der er meget mere, vi ikke ved.

 

’Heksedoktoren’

Da programmet for EnviNas temadag skulle tilrettelægges, var geolog i Odense Kommune Hans Peter Birk Hansen ikke i tvivl om, at Blandfort skulle inviteres til at holde et oplæg.

– Vi skulle finde en person, der kan processerne i et vandværks behandling af vandet. Der kom jeg ganske hurtigt i tanke om Blandfort. Jeg mødte ham på Bornholm i forbindelse med, at Rønne Vandforsyning skulle indføre en ny metode til at fjerne aggressiv kuldioxid fra vandet, og jeg var med som myndighed. Han gjorde stort indtryk på mig med sin store viden om processer på et vandværk.

Blandfort er uddannet kemiingeniør fra ’dengang man rystede reagensglassene’. Han startede sin karriere hos Horsens Levnedsmiddellaboratorium, hvor han i fire år beskæftigede sig med kemiske vandundersøgelser. Efterfølgende blev han headhuntet til Krüger, mens han de sidste 17 år af sin karriere har været ansat hos DGE. Blandfort har erfaring fra både Danmark og udlandet, og har i branchen haft ry for erfaringsmæssigt at være blandt dem, der ved mest.

– En ung procesmand fortalte mig engang, at jeg blev kaldt ’heksedoktoren’, fordi jeg får det til at lykkedes, som alle andre ikke kan løse. Men det behøver vi ikke skilte med, fastslår Blandfort, der ved spørgsmål inden for vandbehandling naturligvis fortsat står til rådighed.