Er der opsat MgO-plader i din ejendom, og udgør de en risiko?

Vindspærreplader, nærmere betegnet MgO-plader, kan suge fugten fra luften og medføre råd, svamp og skimmel, hvilket bl.a. kan udgøre en sundhedsmæssig risiko i form af dårligt indeklima, hvis der ikke tages hånd om problemet med det samme. DGE tilbyder professionel rådgivning og kan hjælpe dig med at sikre indeklimaet i din bygning.

 

De magnesiumholdige vindspærreplader  er i disse dage meget omtalte og volder bygningsejere store problemer, da pladerne kan suge fugt fra udeluften, som trænger ind i de nærlæggende bygningskonstruktioner og dermed giver anledning til råd, svamp og skimmel. Endvidere er der salt (frit magnesiumklorid) i pladerne, som udtrækkes, hvilket kan resultere i korrosion af beslag og skruer i konstruktionen og i værste fald ødelægge en hel bygning.

Fagavisen Ingeniøren har spurgt landets største typehusproducenter om brugen af MgO-plader, og heldigvis er pladerne ikke benyttet i deres parcelhuse, mens det i huse med skalmur og en bærende trækonstruktion har været mest udbredt at benytte disse magnesiumholdige vindspærreplader, der ligger til grund for en af Danmarks største byggeskandaler.

 

DGE kan hjælpe

DGE yder professionel rådgivning i forbindelse med MgO-plader og udfører screeninger og undersøgelser for fugt og skimmel i bygningskonstruktioner, hvor disse er benyttet.

Konstaterer vi en sundhedsmæssig risiko, kan vi udarbejde forslag til foranstaltninger og hjælpe dig med at gennemføre en hurtig og omkostningseffektiv afværgeindsats, så både bygning og indeklima er sikret og ikke udgør en risiko for dig og dem, der opholder sig i bygningen.

Samtidig vil DGE’s bygningsingeniører kunne rådgive om, hvilke bygningsmæssige tiltag, der kan iværksættes for at imødegå fremtidige problemer. I de fleste tilfælde vil pladerne skulle udskiftes, men det er dog ikke nødvendigt i alle tilfælde.

De magnesiumholdige vindspærreplader er benyttet i alle typer byggeri, fra parcelhuse og boligblokke til daginstitutioner fra 2010 og frem. I denne periode erstattede MgO-pladerne, som er billigere, lettere og nemmere at skære i, cementbaserede plader. Byggebranchen anslår, at der i perioden er monteret op til 100.000 m2 om måneden af MgO-pladerne.

 

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk