Film om Landfill Mining projektet på Skårup Deponi

På Skårup Deponi ved Skanderborg har DGE og en række samarbejdspartnere det seneste år anvendt metoden Landfill Mining til opgravning og sortering af affald deponeret i 1980’erne. Et kamera har non-stop filmet projektet, og en afkortet udgave af filmen kan for de nysgerrige nu ses på projektets hjemmeside.

 

På filmen fremgår det tydeligt, hvordan projektet forløber i forskellige faser. Først afrømmes den del af deponiet, hvor projektet finder sted, for vildtvoksende græs og buskads. Efterfølgende graves overjorden væk, hvorefter opgravningen af affaldet påbegyndes.

 

Affaldsfraktioner

Gravemaskiner graver affaldet op og placerer det i en sorteringsmaskine, en rystesorterer, som opdeler affaldet i en række fraktioner:

 

  • Finfraktion (jord)
  • Mellemfraktion (mindre stykker affald og en stor del jord)
  • Grovfraktion (store sten, brokker, fyldte husholdningsposer og tekstiler)
  • Metalfraktion
  • Plastfraktion

 

Efterfølgende gensorteres mellem- og grovfraktionen, hvor jord, sten og brokker sorteres fra, hvilket efterlader en restfraktion af brændbart materiale.

 

 

Det er på filmen desværre ikke muligt at se, hvordan affaldet sorteres i de forskellige fraktioner. Dog ses sorteringsmaskinen tydeligt til højre i billedet, hvor den løbende ’fodres’ med affald.

Når affaldet er gravet op og sorteret, reetableres området med overjord.

 

Et State-of-the-art projekt i Danmark

Formålet med projektet er at udvikle en metode til fremtidige Landfill Mining projekter på forskellige typer af deponier og lossepladser både herhjemme og i udlandet. Samarbejdspartnerne var i februar samlet med repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Region Midt og Skanderborg Kommune til et følgegruppemøde, hvor de sidste justeringer af rapporten faldt på plads.

Projektet er State-of-the-art i Danmark, og rapporten vil som den første nogensinde herhjemme dokumentere både fordele og ulemper ved at anvende Landfill Mining til upcycling af tidligere deponeret affald.

Rapporten udgives af Miljøstyrelsen i løbet af 2017.

 

Se film

Se film og billeder om Landfill Mining projektet her.

Kontakt

Lars Baltzer Overgaard
Projektchef, Kemiingeniør
Direkte: +45 3057 1054
Email: lbo@dge.dk