Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tildeler DGE toårig rammeaftale inden for industrimiljø

DGE er i konkurrence med seks andre rådgivere tildelt en toårig rammeaftale om rådgivning inden for industrimiljø for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

 

DGE samarbejder i forvejen med FES om en af de største sammenhængende undersøgelser af PCB i danske bygninger nogensinde og er stolte over at være kvalificeret til at skulle løse flere opgaver for det danske forsvar.

Sammen med tre andre rådgivere, Rambøll, COWI og Grontmij, har DGE kvalificeret sig til rammeaftalen i en samlet vurdering af kvalitet og pris. Som en del af rammeaftalen får DGE og de øvrige rådgivere nu mulighed for at løse en række forskellige opgaver i samarbejde med FES inden for miljøområdet hos det danske forsvar.

 

Konkret drejer det sig om følgende typer af opgaver:

  • Indhentning af miljøgodkendelser
  • VVM-screeninger og analyser
  • Natura 2000-konsekvensanalyser
  • Spildevandstilladelser
  • Miljømæssig tilstandsvurdering af anlæg (risikovurderinger)
  • Udarbejdelse af beredskabsplaner
  • Vurdering af den bedst anvendelige teknologi (BAT)
  • GIS
  • Vurderinger, analyser, målinger og beregninger inden for spildevand, luft og affald
  • Identifikation, ajourføring og formidling af lovgivning

 

DGE samarbejder i forvejen FES, blandt andet omkring en landsdækkende undersøgelse af den sundhedsskadelige miljøgift PCB i danske bygninger, og ser derfor frem til med rammeaftalen at kunne udvide porteføljen af opgaver til også at omhandle rådgivning inden for industrimiljø.

 

Kontakt

Per Reimann
Salgsdirektør, Geolog
Direkte: +45 5164 7373
Email: per@dge.dk