Gasværkgrunden i Horsens nyt nationalt test site for forureningsbekæmpelse

Grunden, hvor det tidligere Horsens Gasværk indtil 1985 forsynede byens borgere med lys og varme, bliver i dag officielt indviet som en af Danmarks nye nationale test sites for undersøgelse og bekæmpelse af forurenet jord.

 

Sven Ulrich Bertelsen, direktør hos DGE, kender den stærkt forurenede grund bedre end de fleste, da han i 1995-1996 havde en helt central rolle i forbindelse med de første undersøgelser på stedet:

Jeg kan stadig pege på, hvor vi gravede, hvor vi efterlod noget og hvor de forskellige elementer fra gasværket lå placeret, forklarer han og henleder tankerne på efteråret 1995, hvor han som felttekniker gennem et halvt år foretog prøvetagninger, tilsyn, sikkerhedsmæssige foranstaltninger og den endelige afrapportering af sagen.

 

Mere forurenet end først antaget

Opgaven strakte sig et godt stykke ind i 1996, hvor man i den afsluttende rapport måtte konstatere, at selvom kilderne til forureningen var fjernet, så havde grunden vist sig at være langt mere forurenet end først antaget, og derfor var det af ressourcemæssige årsager ikke muligt at rense grunden fuldstændig.

Da vi afsluttede sagen, vidste vi godt, at vi efterlod en masse forurening, og derfor moniterede vi også i lang tid efterfølgende. Det var en utrolig spændende sag og den største, jeg nogensinde har arbejdet på, konstaterer Sven Ulrich Bertelsen.

Han ser mange perspektiver i, at man vender fortidens synder til noget positivt, ved at grunden fremover kommer til at fungere som et nyt nationalt test site til forskning.

 

Nyt nationalt test site

Jorden er blandt andet kraftigt forurenet med tjærestoffer, som er en næsten umulig opgave at løse ved in situ-metoden, dvs. oprensning på stedet, og man vælger derfor i disse tilfælde altid en graveløsning, hvor den forurenede jord graves op og køres væk. Når grunden fremover kommer til at fungere som testsite, har virksomheder, videninstitutioner og myndigheder nu mulighed for at afprøve og udvikle alternative teknologier og koncepter samt at demonstrere de nyeste metoder til undersøgelse og bekæmpelse af tjæreforurenet jord.

Bag projektet står et partnerskab bestående af Region Midtjylland, Horsens Kommune, Industrimuseet og Via University College, og det er regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen, og borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, der står for den officielle indvielse.

 

Den officielle indvielse

Indvielsen af testsitet foregår torsdag den 25. juni 2015 kl. 12.30-14.30 hos Danmarks Industrimuseum, Gasvej 17-19, 8700 Horsens. Sven Ulrich Bertelsen vil selv være til stede ved åbningen.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk