Genanvendelse af forurenet jord fremmer erhvervslivet i Nordjylland

I sidste uge blev der i en nyhedsudsendelse på TV2 Nord fortalt, at flere nordjyske landmænd er forargede over Vesthimmerlands Kommunes miljøgodkendelse, hvormed diget i Nørrekær Enge ved Limfjorden fremover må forstærkes med forurenet jord.

 

At landmænd er utilfredse med randzoneloven kan ikke sammenlignes med deponering af lettere forurenet jord, mener regionsdirektør hos DGE Sven Ulrich Bertelsen, som efterlyser en mere nuanceret version af historien.

Det er dokumenteret, at der forekommer vandstandsstigning i Limfjorden, hvilket gør det nødvendigt at forstærke diget i Nørrekær Enge, så det også fremover er muligt at dyrke jorden i området. På nuværende tidspunkt er det 5 km lange dige i kraftigt forfald, og det er beregnet, at der skal bruges ca. 120.000 kubikmeter materialer til at forstærke det. Med miljøgodkendelsen er det muligt bl.a. at genanvende lettere forurenet overskudsjord fra offentlige vejarealer og bygge- og anlægsprojekter. Derved opnår man en besparelse på den ”rene” jord fra lokale råstofgrave, som nu kan anvendes til andre formål.

– Sand og grus fra råstofgrave er en meget vigtigt ressource, som med tiden vil slippe op, hvis man ikke hele tiden sørger for at genanvende jord, hvor det er muligt. Med miljøgodkendelsen er der skabt en rigtig god mulighed for at genbruge jord, som ellers bare skulle deponeres og smides væk. Historien, som blev fortalt på TV2 Nord i sidste uge, mangler sagens rette sammenhæng. Randzoner og genanvendelse af jord har ikke noget med hinanden at gøre, udtaler Sven Ulrich Bertelsen.

 

Ingen forureningsrisiko

Han understreger endvidere, at der ikke er nogen forureningsrisiko forbundet med at genanvende den lettere forurenede jord. De undersøgelser og beregninger, som DGE har foretaget i forbindelse med miljøansøgningen, er udført i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer. Heri konkluderes det, at jord og grundvand i området ikke er truet.

 

Fremmer erhvervslivet

Med miljøgodkendelsen er det blevet nemmere og billigere for bl.a. lokale virksomheder at komme af med lettere forurenet jord, hvilket er med til at fremme erhvervslivet i Nordjylland. HMN Entreprenøren i Løgstør står for den praktiske håndtering af diget og sikrer dermed, at forstærkningen sker på forsvarlig vis. Projektet er således til gavn for både miljøet og samfundet.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk