Gennem samarbejde tilbyder DGE nu distribuering af OIS-data

Fremover kan DGE tilbyde levering, behandling og analyse af OIS-data. DGE har indgået et samarbejde med Dataproces, som i sommeren 2014 blev godkendt som distributør af OIS-data.

 

DGE har i forvejen adgang til dele af OIS i forbindelse med de opgaver, de løser for de danske regioner, men via det nyetablerede samarbejde med Dataproces kan den rådgivende miljø- og ingeniørvirksomhed nu tilbyde andre kunder, f.eks. grundejere, deciderede OIS-udtræk.

OIS (Offentlig Informations Server) og er en statslig database med oplysninger om ejendomme i Danmark, hvorfra det blandt andet er muligt at trække forskellige former for matrikeldata, ejendomsdata samt miljørelaterede data.

 

Følgende registre er tilgængelige via OIS:

  • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  • Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR)
  • Krydsreferenceregistret (KRR)
  • Matrikelregistret (MATR)
  • De Officielle Standard Adresser og Koordinater (OSAK)
  • Planregistret (PLAN)
  • Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR)
  • Tilstandsrapporter

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk