Geologiske bedømmelser for Aarsleff Rail og BaneDanmark

Det skal være hurtigere at rejse med tog mellem København og Aalborg. Flere steder på strækningen skal jernbanens kurver rettes ud, så den får et mere lige forløb. I den forbindelse har DGE for Banedanmark og Aarsleff Rail foretaget geologiske bedømmelser af jordbundsforholdene på strækningen mellem Aarhus og Fredericia.

 

Siden september sidste år har DGE om natten, mens togtrafikken har været indstillet, udtaget jordprøver på jernbanestrækningen mellem Aarhus og Fredericia. Tykkelser på skærvelag, fyldlag og intakte geologiske aflejringer er blevet registreret med henblik på kunne foretage geologiske bedømmelser af, hvordan laggrænserne mellem underballast og råjord ligger, samt hvilke materialer de forskellige grænser består af.

Oplysningerne ligger nu til grund for en vurdering af mulighederne for kurveudretning på strækningen, hvor flere broer og dæmninger i samme omgang skal forstærkes. Strækningen skal desuden elektrificeres ved ophængning af køreledninger over banen, og det giver mulighed for at indsætte elektriske tog, som accelererer og bremser hurtigere.

BaneDanmark forventer med projektet at kunne nedsætte rejsetiden mellem Aarhus og Fredericia med 32 minutter.

 

Kontakt

Morten Øland
Projektchef, Miljøtekniker
Direkte: +45 2040 8805
Email: mol@dge.dk