Grønne investeringer i boligen er fradragsberettigede

Den nye aftale om bolig-jobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, er netop trådt i kraft, og den er væsentlig anderledes end de foregående år, idet den nu er ændret til en såkaldt grøn ordning. Dette betyder, at du ikke længere kan få fradrag for håndværkerydelser som f.eks. opsætning og nedrivning af køkken og badeværelser. I stedet er der nu særligt fokus på de grønne investeringer og renoveringer på boligen.

 

DGE tilbyder en bred række af ydelser, der er fradragsberettigede

 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly (Der er påbud mod at undersøge for PCB ved udskiftning af vinduer fra perioden 1950–1977)
 • Lønudgifter ved udbedring med radonsikring.
 • Løsning af indeklimaproblematikker
 • Undersøgelser samt sikring af skimmel
 • Termografifotografering, som viser, hvor der er kuldebroer, manglende isolering eller hvor gode eller dårlige dine vinduer holder på varmen
 • Undersøgelser for fugt
 • Myndighedsansøgning/behandling
 • Budget over håndværkerudgifter inkl. drift og vedligeholdelse
 • Byggeteknisk gennemgang inkl. rapport
 • Vejledning og teknisk rådgivning vedrørende energirenovering
 • Varmetabsberegning
 • Udarbejdelse af tegninger eller beskrivelse i forbindelse med blandt andet indhentning af tilbud fra håndværkere
 • Fagtilsyn med håndværkere

 

Tilskud til vinduesudskiftning

DGE tilbyder rådgivning i forbindelse med byggematerialer, der indeholder asbest, PCB og tungmetaller. At kortlægge og fjerne bygningsdele, der indeholder disse farlige stoffer, er netop en af de håndværkerydelser, der i dag er fradragsberettiget. Ved f.eks. udskiftning af dine ældre vinduer og døre skal du derfor være opmærksom på, om dine vindue- og dørelementer er indsat med fuge fra perioden 1950 – 1977. Det var i denne periode, at det sundhedsskadelige kemikalie PCB blev anvendt. Ved forkert håndtering af fugemassen kan der ske en spredning af PCB til det omkringværende miljø og indeklima, hvilket kan være sundhedsskadeligt. PCB sættes i forbindelse med en række sygedomme som blandt andet kræft, ADHD og nedsat fertilitet. Derfor er der påbud mod at undersøge for PCB ved udskiftning af vinduer fra perioden.

 

Fradrag for radonsikring

Vi kan ligeledes hjælpe med radonrådgivning, radonmåling og radonsikring, der er et udbredt problem i mange boliger, og som forbindes med flere hundrede dødsfald om året i Danmark. Projektchef og kemiingeniør Lars Baltzer Overgaard fra DGE er vel bekendt med problemstillingen:

Jeg har tidligere i mit hjem målt 150-180 Bq/m³ i vores tre børneværelser, hvilket var meget bekymrende. Det kan være en dyr affære at sikre sin bolig imod radon, men her kan man netop bruge håndværkerfradraget og slippe langt billigere.

I maj 2015 besluttede jeg derfor at lave et forholdsvist simpelt radonsug under gulvet og har herefter målt radon kontinuerligt i hele november og hele december med et gennemsnit på 63 Bq/m³.

 

Læs mere om radon.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk