Nyt EU-direktiv: Industrial Emission-Directive (IED)

Et nyt EU direktiv er trådt i kraft – Industrial Emission-Directive – også kaldet IE-direktivet eller blot IED. Direktivet gælder fra den 7. januar 2013 og omfatter flere ændringer.

 

EU direktivet skal forebygge og begrænse luft-, vand-, og jordforurening fra større industrielle kilder og sætter nye regler for kunstgødning og husdyrbrug.

 

  • Virksomheder, der bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer (listevirksomheder) får ændrede krav for forureningsundersøgelser (basistilstandsrapport). Krav om monitering af grundvand hvert 5. år og af jord hvert 10. år.
  • Der er nu pligt til at implementere ”Bedst tilgængelig teknik” (BAT) i virksomheden gennem revideret miljøgodkendelse senest fire år efter, et BREF-dokument er offentliggjort.
  • Den eksisterende otte års retsbeskyttelsesperiode for miljøgodkendelser bortfalder.
  • Krav om miljøledelsessystem og der kommer øgede tilsyn.

 

IED medfører således mange ændringer i eksisterende bekendtgørelser, og der er også fire nye bekendtgørelser.

 

Kontakt DGE for en orientering om de nye regler og for en diskussion af, hvad disse ændringer betyder for virksomheden, og hvad DGE tilbyder af ekspertrådgivning om betydningen af IED.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk