Innovativ klimaløsning til fremtidige skybrud

 Visualisering fra et tidligere projekt på Kronprinsesse Sofies Vej

Frederiksberg har ligesom andre kommuner store udfordringer med kraftige mængder nedbør, som kloaksystemet ikke altid er i stand til at håndtere. Derfor udvikles nu en fremtidssikret løsning til håndtering af hverdagsregnvand og skybrud. Det projekt skal DGE stå i spidsen for.

 

DGE har i et partnerskab bestående af Opland Landskabsarkitekt, Nyrup Plast A/S og Københavns Universitet, Skovskolen, fået til opgave at udvikle den løsning, der skal minimere oversvømmelser efter kraftige regnskyl og skybrud på Frederiksberg. Projektet kaldes PunktVÏS og indebærer en innovationspartnerskabsaftale samt en 8-årig rammeaftale med Frederiksberg, Københavns og Hvidovre Kommune med dertilhørende forsyningsselskaber.

 

Om projektet

PunktVÏS er en skalerbar løsning til punktvis håndtering af overfladevand i skybrudssituationer. I løsningen er der arbejdet med separat håndtering af tagvand og vejvand, således at vandet med den bedste kvalitet holdes separat så længe som muligt, hvilket er med henblik på genanvendelse, hvor det er muligt. Som eksempel anvendes tagvandet til automatisk vanding af træer. Vejvandet renses i en mekanisk proces, hvilket letter driften og skåner kloaksystemet. Vandet ledes fra opmagasineringen i både terræn og under jorden til kloaksystemet, men i et styret afløb, der er tilpasset kloakkens kapacitet.

Under innovationsaftalen er der opstartet to projekter, hvor løsningen skal afprøves i fem vejkryds på henholdsvis Kronprinsesse Sofies Vej samt på et stykke af Holger Danskes Vej. I projekteringen af disse to veje er indlagt et tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune og alle de afdelinger under kommunen og kommunens forsyningsselskab, som på en eller anden måde vil være impliceret i klimaløsninger i byen.

 

Tidshorisont

Projektet er opstartet i december 2017 og med projektering i foråret 2018, mens løsningerne etableres i sommeren 2018. Herefter vurderes koncepterne med henblik på at skabe en mere standardiseret løsning, der skal anvendes under den 8-årige rammeaftale i årene frem.