Jens Peter Nielsen udnævnt som International Direktør for DGE Group

Jens Peter Nielsen, direktør for DGE Miljø Øst, er pr. 1. januar 2017 udnævnt som International Direktør for DGE Group, hvor det overordnede strategiske ansvar for alle DGEs datterselskaber i Skandinavien og Baltikum ligger placeret.

 

Med udnævnelsen af en international direktør styrker DGE sit internationale fokus. En målrettet indsats i det tværorganisatoriske samarbejde vil højne gennemslagskraften i alle lokale markeder og derved bidrage til at nå målet om, at DGE Group bliver en af de stærkeste rådgivende miljøvirksomheder på tværs af Skandinavien og Baltikum.

Vi er meget glade for, at Jens Peter har sagt ja til denne for DGE meget vigtige opgave. Vi er overbeviste om, at det vil få en uvurderlig betydning for selskabets fortsatte integration både fagligt og kulturmæssigt, udtaler CEO og ejer af DGE Group, Poul Erik Jensen.

 

En rutineret direktør

Jens Peter Nielsen har mere end 25 års erfaring inden for miljørådgiverbranchen, og har tidligere beskæftiget sig med internationalt samarbejde i andre organisationer, bl.a. Rambøll og Krüger. Desuden har han i de senere år som direktør for DGE Miljø Øst i høj grad fokuseret på netop samarbejdet i DGE Group. Det er derfor på mange måder en rutineret mand, der sætter sig i førersædet for DGE Group fra årsskiftet.

DGE Group vil fortsat beskæftige sig med miljørådgivning både blandt selskabets nuværende datterselskaber i Danmark, Sverige, Letland og Litauen, men også i forbindelse med de tætte samarbejdsaftaler med virksomheder i Estland, Finland og Norge.

Med godt 120 medarbejdere, hvoraf mange er højt specialiserede eksperter inden for en række forskellige områder, fra implementering af ISO 14001, rådgivning om bæredygtighed, bygnings-screeninger til in-situ-afværge af forurening, så giver en samlet fokusering os mulighed for at blive endnu bedre til at udnytte vores samlede kompetencer på tværs af koncernen. Dels til glæde og gavn for vores lokale kunder, men også for de internationale kunder, der i større og større grad søger mod os, udtaler den kommende Internationale Direktør, der fortsat vil være tilknyttet kontoret i Skovlunde.

 

jens-peter-nielsen-1
Jens Peter Nielsen, International Direktør