Jordhåndteringsplan i forbindelse med Generationernes Hus i Aarhus

Foto: KPF Arkitekter A/S

Opførelsen af det nyskabende boligprojekt Generationernes Hus i den nye bydel i Aarhus er nu i gang, efter det første spadestik blev taget i starten af januar. DGE har forinden udarbejdet en strategi for håndtering af den overskydende jord, hvilket har været med til at sikre en sund grund at bygge på.

 

Hvert år flyttes flere millioner ton overskudsjord i forbindelse med byggeprojekter, og det kan få store økonomiske konsekvenser for et projekt, hvis der ikke tidligt i forløbet bliver lagt en strategi for, hvordan jorden skal håndteres. Dele af jorden kan vise sig at være forurenet, og projektet kan komme til at tage længere tid end planlagt. Med en jordhåndteringsplan sikres det, at Jordflytningsbekendtgørelsen overholdes, samt at den overskydende jord håndteres og deponeres korrekt.

 

Jordhåndteringsplan og jordanmeldelser

DGE har for JFP A/S, der er totalentreprenør i forbindelse med opførelsen af Generationernes Hus, stået for jordhåndteringsplan og jordanmeldelser. Der er tidligere på grunden udført både geotekniske og miljøtekniske undersøgelser, hvor boringer og jordprøver har påvist et område med let forurenet jord. Jordhåndteringsplanen indeholder et samlet overblik over mængden af overskudsjord, forventelige omkostninger samt konkrete anbefalinger til, hvordan jorden skal håndteres.

 

Om Generationernes Hus

Generationernes Hus er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, som er bygherre på projektet, og Brabrand Boligforening. Generationernes Hus er en ny måde at være borger i en bydel på. Her mødes børn og unge, ældre, handicappede og familier på tværs af aldre og livsvilkår. Op mod 500 mennesker forventes at bosætte sig i Generationernes Hus, når byggeriet står færdigt i 2020. Generationernes Hus opføres i den nye bydel på havnen i Aarhus, som i disse år udvikler sig til en levende og mangfoldig bydel, blandt andet med byens nye kulturhus Dokk1.

 

Læs mere om jordhåndtering.

Kontakt

Lars Baltzer Overgaard
Projektchef, Kemiingeniør
Direkte: +45 3057 1054
Email: lbo@dge.dk