Konference om miljølovgivning 2013

IBC Euroforum afholder hvert år en konference om den nyeste miljølovgivning, hvor deltagerne bliver ajour med ny og kommende lovgivning samt de praktiske konsekvenser, som lovgivningen medfører for virksomheder og myndigheder.

 

Igen i år har DGEs regionsdirektør Jens Peter Nielsen assisteret ved udarbejdelse af programmet for konferencen, der afholdes den 3. og 4. december 2013. Han vil desuden indtage rollen som ordstyrer gennem konferencen, hvor der vil være mulighed for debat med talerne, der alle er blandt landets førende specialister inden for deres felt. Derudover har de alle en aktiv rolle i forbindelse med lovgivningen på deres område, og der vil derfor være gode muligheder for at få en direkte dialog med nogle af landets bedste specialister og folk fra lovgiversiden og interesseorganisationer.

 

Konferencen vil bl.a. handle om følgende emner:

  • Det nye miljøtilsyn
  • IED i praksis
  • Kemi i bygninger og ansvaret for arbejdsmiljø
  • De nye klagenævnsregler
  • Nyt om jordforurening og affald

 

Programmet kan ses her på IBC Euroforums hjemmeside.